دیف اول از بالا و راست:مجید حسنعلی.فرشاد کامران.محمد خامه.امید سقایی.دبیر معارف:چراغعلی شفعتی.حمید محسنی.مجید عربی.امین مقیمی.میلاد علی احمدی.محسن خدامی.مهرداد سعیدی.سعید حاج صادقی.مهدی حقی ردیف دوم ایستاده سمت راست: مهران عزیزی.سید وحید صادقی سمت چپ: محمد خادمی.ابوالفضل اسماعیلی.محمد مخالفی.حسین آهنگران.مهدی کتابچی عکاس: سید محمد صاحبی

دوره ۴۶: سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶٫

تصویر ارسالی آقای سید وحید صادقی:

2+