منتخب پرونده‌های آموزشی

منتخبی از پرونده‌های آموزشی برخی از فارغ التحصیلان قدیمی دبیرستان در اینجا خواهد آمد. برای نمونه چند مورد در ادامه درج شده که در آینده ان شاء الله دسته بندی خواهد شد.

1322-MrShakeriDoc 1340-Tosiyenameh 1342-RegisterAsk 1342-Shahriye 1343-RegisterAsk 1343-Shahriye

1+