VisualMusiem

به روایت نگاره‌ها و اسناد

این قسمت از سایت دارای چهار بخش اصلی زیر است. لطفاً جهت تکمیل آرشیو سایت هر گونه عکس یا مدارک مرتبطی دارید برای ما ارسال فرمایید تا با نام شما در اینجا منتظر نماییم.

  1. تصاویر دوره‌های مختلف دبیرستان از دانش آموزان و کادر آموزشی.
  2. معرفی مدیران دبیرستان دریانی، کورش کبیر، دکتر شریعتی خوانسار.
  3. معرفی دبیران و کادر آموزشی.
  4. تصاویر دبیران و کادر آموزشی.
  5. گالری تصاویر دبیرستان دریانی و شریعتی.
  6. منتخب پرونده های آموزشی.
0