اعضا

این قسمت مهم از سایت سه بخش زیر را دارد:

مدرسه عشق: صفحع‌ای که متعلق به شهدای دانش آموزی شهرستان است. بزرگ مردانی که اگر امروز بوند، یقیناً از اعضای پیشرو انجمن بودند، زیرا ما یقین داریم که آنها همواره در امور خیر می‌شتافتند و ما نیز تمام تلاش خود را برای اهداف خیر صرف می‌کنیم. 
download3

برگه مربوط به طرح «جمع‌آوری اطلاعات متخصصان خوانساری» که نخستین ایده طرح شده در گروه بود و پیشنهاد جناب آقای صانعی.
Team work

 

قسمت مربوط به ثبت نام کاربران جدید سایت که با طرح «جمع‌آوری اطلاعات متخصصان خوانساری» ادغام شد تا امکان بارگزاری عکس پرسنلی نیز برای اعضا فراهم باشد. این قسمت پس از عضویت و فعال شدن اعضا در وبسایت به صورت پروفایل کاربری نمایش داده می‌شود.
Submissiom
1+