پیوندها

این بخش در دو قسمت در حال آماده‌سازی است. نخست وبلاگ‌ها و وبسایت‌های اعضای انجمن شامل فارغ التحصیلان دبیرستان دریانی یا دبیرستان دکتر شریعتی یا سایر موسسات آموزشی. بخش دوم مجموعه کاملی از خوانسار بر روی وب را پوشش خواهد داد.

0