آرشیو دسته: تصاویر دوره‌های دبیرستان دکتر شریعتی

۳۰خرداد/۹۴
جمعی از جوانان ورزشکار خوانسار سال 1357

دوره ۱۷: سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷

تصاویر دریافتی از آقای مهندس جعفری:

 

0
۲۰اردیبهشت/۹۴
04

دوره ۱۳: سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳٫

تصاویر اسالی آقای سید ضیاء الدین مدنی

1+
۱۷بهمن/۹۳
سال1341- مربیان کشتی دبیرستان-ناصر خان و آقای میرصانعی

دوره ۳: سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲

تصویر ارسالی از جناب ‌آقای مهندس جعفری:

0