آرشیو برچسب: چالش های آموزش و پروش

۱۰مرداد/۹۴
9405-OilFinish

خلاصه مباحث گروه در هفته اول امرداد۱۳۹۴: توسعه آموزش و پرورش

یکی از مهمترین مشکلات ما و نسل پس از ما که در فاصله ۱۰ تا ۳۰ سال آینده با آن مواجه خواهیم بود، اتمام صادرات نفت و کسب درآمد ناشی از فروش نفت است. تنها راهکار غلبه بر این مشکل توسعه نیروی انسانی است و برای توسعه نیروی انسانی یکی از مهمترنی نهادها مدارس هستند. آیا با این تحلیل موافق هستید؟ راهکار تربیت دانش آموزان ثروت آفرین خلاق و دانش بنیان چیست؟ ۱۲میلیون دانش آموز کشور*۳۶هفته آموزشی*۲۷ساعت آموزش متوسط در هفته (ابتدایی: ۲۵ساعت و متوسطه: ۳۰ساعت) = بیش از ۱۱٫۵میلیارد ساعت آموزش در هر سال. از این ۱۱میلیارد ساعت چند ساعت صرف آموزش تاریخ علم و به خاطر سپردن دانش قابل استحصال از اینترنت می شود و چند ساعت صرف ایجاد «انگیزه یادگیری»؟  مهمترنی مهارت‌های یک شهروند قرن ۲۱امی شامل موارد زیر چقدر به دانش آموزان ما یاد داده می‌شود؟؟؟
۱) خلاقیت و نوآوری
۲) توان کار گروهی و تیمی
۳) مهارت ارتباطی و اجتماعی

9405-OilFinish

با سپاس از آقایان جعفری، حقی، کامرانی، میرشفیعی، زرتابی، میرمحمدی و صاحبی خلاصه مباحث در ادامه فهرست وار بیان شدند:

ادامه مطلب

2+