آرشیو برچسب: معرفی رشته

۲۰مرداد/۹۶

معرفی برخی از رشته های دانشگاهی

پیرو برگزاری اولین همایش برترین انتخاب برخی از رشته های دانشگاهی توسط فارغ التحصیلان یا دانشجویان خوانساری در کانال انجمن در تلگرام معرفی شدند که در این نوشته این معرفی‌ها گردآوری شدند:

معرفی رشته صنایع غذایی:

معرفی مهندسی عمران