آرشیو برچسب: شهید سید عباس میرباقری

۲۹تیر/۹۴
Shahidmirbagher01

پرونده ویژه دانش آموز شهید، سید عباس میرباقری

شهید سید عباس میرباقری
نام پدر :  سید مجتبی
متولد: ۲۴اردیبهشت ۱۳۴۴، خوانسار
ورودی سال ۱۳۵۸ دبیرستان دکتر شریعتی.
تاریخ شهادت : ۲۴آبان ۱۳۶۱ (عملیات محرم)
محل شهادت: عین خوش

با سپاس از جناب آقای سید حسین میرباقری که این اطلاعات را در اختیار ما قرار دادند

میرباقری-سیدعباس

ادامه مطلب

2+