آرشیو برچسب: زنده نگاه داشتن فرهنگ

۰۸اردیبهشت/۹۵
SeilLogo

خاطرات سیل مرداد۱۳۶۶ خوانسار

در کانال انجمن دانش آموختگان مدارس خوانسار قسمتی با عنوان خوسارشناسی داریم که به پیشنهاد یکی از اعضای محترم کانال و گروه (آقای رفعتی عزیز) فراخوانی صورت گرفته برای جمع‌آوری خاطرات مربوط به سیل ۶مرداد۶۶٫ خاطرات دریافتی در گروه و خاطراتی که سال۸۷ در وبلاگ‌های خوانسار جمع‌آوری شده بود در ادامه منتشر شده. لطفاً در صورتی که شما نیز از این واقعه هولناک خاطراتی دارید برای ما به آدرس ایمیل azad1101@gmail.com یا آدرس تلگرامی @A_Sahebi و یا با نوشتن نظر در ادامه همین مطلب‏‎؛ ارسال فرمایید. تا کنون ۱۵نفر از همشهریان گرامی خاطرات جالبی از این رویداد تاریخی تلخ ارسال کردند. گردآوری داستان‌ها، افسانه های و رویدادهای تاریخی هر فرهنگی باعث یافتن هویت و زنده ماندن و بقای آن فرهنگ می شود.  اگر حکیم توس، ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه را نسروده بود شاید اکنون ما به زبانی غیر از فارسی سخن می گفتیم! فردوسی حکیم چنین گفته:

از آن پس نمیرم که من زنده ام*که تخم سخن من پراکنده ام
ھرآنکس که دارد ھش و رای و دین*پس از مرگ بر من کند آفرین

SeilLogo

ادامه مطلب

1+