آرشیو برچسب: ریشه یابی نام محله های خوانسار

۰۸تیر/۹۶

گفتگوی آقایان رضا فروزش و محمد صانعی درباره ریشه نامگذاری برخی محله‌ها

مقدمه: از تبادل نظر و گفتگوی علمی میان آقای رضا فروزش و  آموزگار گرامی استاد محمد صانعی چیزهای فراوانی درباره خوانسار و پیشینه آن‏، ریشه برخی نام‌ها و پویایی‌های زبان آموختیم. بدینوسیله از هر دو این بزرگواران نهایت سپاس را داریم. متن کامل این مباحثه به دلیل نکات ارزشمندی که داشت و استفاده‌‌ای که ممکن است اهل تحقق و پژوهش بخواهند از آن داشته باشند، در وبسایت انجمن منتشر شده است. در ادامه این گفتگوی ارزشمند تلگرامی را بخوانید:

ادامه مطلب

0