آرشیو برچسب: حیدرعلی ساعدی

۱۳فروردین/۹۶

گفتگو با دبیران: مصاحبه با استاد حیدرعلی ساعدی، دبیر هندسه و ریاضی از ۱۳۴۷ تا ۱۳۷۷

سرویس گفتگو-روح اله امینی، هادی زرتابی، حسین تولایی‏، فرهاد ساعدی و سیدعلیرضا صاحبی: در راه رسیدن به خانه استاد داشتیم با هم می‌گفتیم که چقدر از روزمرگی‌ها خسته‌ایم و از سوی دیگر مورد تمسخر بعضی دوستان خودمان که «پره بیندین پیل کاسو؟ پی چی‌شی دردین؟!» و بی انگیزگی و بی انگیزگی. اما سلام مان را پاسخی یافتیم گرم! گرم به گرمای کلاسهای هندسه ای که اگر نبود لطافت و ملاحت گفتار استادش اکنون در زاویه های. حاد زندگی گیر کرده بودیم. سعادت نصیبمان شد.  در بعد از ظهر گرم تابستانی تیرماه استاد را در محله خنک و با صفای چهارباغ ملاقات کردیم که همچنان به سان دوران آموزگاریشان گرم وگیرا سخن می‌راندند و البته اینبار با چاشنی تاریخ و هنر و ادبیات با دانشی روز افزون. و بازگشتیم با انگیزه‌ و انرژی بیشتر به پاس واژه «همیشه استاد».

در ابتدا استاد با تاکید بر اینکه ارادت خاصی به سعدی دارند سخنان خود را با بیتی از اشعار سعدی آغاز نمودند و فرمودند:
بنده را نام خویشتن نبود. هر چه ما را لقب دهند آنیم.

ادامه مطلب

1+