آرشیو برچسب: آموزگاران خوانسار

۲۱اردیبهشت/۹۵
LogoChleshMoalem

خاطرات دریافتی در فراخوان «چالش هفته معلم» اردیبهشت۱۳۹۵

در پی فراخوانی با عنوان «چالش هفته معلم» در کانال‌ انجمن دانش‌آموختگان خوانسار و کانال بخنددین خاطراتی که دریافت شد و در کانال منتشر شد در ادامه مطلب منتشر شده. اطلاعیه فراخوان به این شرح بود:

LogoChleshMoalem

ادامه مطلب

0